Kennisnet
Mmonitor Hybride onderwijs - voortgezet onderwijs
De monitor Hybride onderwijs voor het voortgezet onderwijs is vanaf 9 juli geopend.

Met dit formulier meldt u zich aan als contactpersoon voor de monitor Hybride onderwijs. Na aanmelding ontvangt u per deelnemende school of locatie persoonlijke links naar de vragenlijsten. Deze kunt u vervolgens zelf verder verspreiden.

Eind september ontvangt u als contactpersoon de rapportages over uw school of scholen.

Heeft u problemen tijdens het invullen van dit formulier neem contact op met hybrideonderwijs@kbanijmegen.nl.

Middels deelname aan de monitor verleent u toestemming tot verwerking van uw contactgegevens. Deze contactgegevens zullen in het kader van het monitor onderzoek door Kennisnet worden doorgestuurd naar de samenwerkingspartner KBA Nijmegen. De contactgegevens zullen alleen worden verstrekt en verwerkt in het kader van de uitvoering van de monitor. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met hybrideonderwijs@kbanijmegen.nl.
 
 *
naam@bedrijf.nl
 *
 *
 *
 *
 *
 
 *
Mocht uw school uit meerdere locaties bestaan, dan kunt u indien gewenst ook per locatie aanmelden. Vermeld achter de brinnummer uw locatienummer.
Doe dit op de volgende manier: Schoolnaam(,spatie)Brinnummer en locatienummer1 aan elkaar.
Vb, VMBO College, 01AB01
Na elke locatie een nieuwe regel beginnen door op enter te drukken.
Vermeld hieronder de namen en brinnummers van de scholen waarmee u wilt deelnemen. Mocht een van uw scholen uit meerdere locaties bestaan, dan kunt u indien gewenst ook per locatie aanmelden. Doe dit op de volgende manier: Schoolnaam(,spatie)Brinnummer en locatienummer1 aan elkaar(enter)
Vb:
VMBO College, 01AB01
Lyceum West, 01BC
Stedelijk Gymnasium, 01AB02
Na elke school of locatie een nieuwe regel beginnen door op enter te drukken.
 *
 
Kennisnet onderzoekt wat de schoolsluiting heeft betekent voor de (bovenschoolse) ict-organisatie. Hierbij kijken we naar wat er veranderd is sinds de schoolsluiting, wat voor werkzaamheden er zijn geweest en wat de lessons learned zijn van afgelopen periode.
 *
 
 
 
Heeft u een vraag? Neem contact op met Kennisnet: bel 0800 321 22 33 of stuur een e-mail naar support@kennisnet.nl.
VOLG KENNISNET
disclaimer
privacystatement
                                                           
...